8-Par Stålcreoler, Svarta i Olika Former

8-Par Svarta stålcreoler i olika former.