Integritetspolicy

Integritetspolicy

I den här integritetspolicyn berörs www.jimfriman.se där vi förklarar vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Företagsuppgifter

Jim Friman AB
Köpmansgatan 12
335 30 Gnosjö,
Sverige
Org. Nummer: 556997-1426

Integritetspolicy för www.jimfriman.se

Vår hemsida används primärt som en marknadsförings- och försäljningskanal mot nya och befintliga kunder. Beroende på om du registrerar dig eller genomför ett köp eller inte så lagras olika mängd uppgifter kring din personliga identitet.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

  • Vilken information vi samlar in och varför.
  • Hur vi använder informationen ifråga.
  • Vilka valmöjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Vid köp i vår webbutik

När du registrerar dig hos www.jimfriman.se behöver du ange vissa uppgifter för att vi ska kunna fakturera samt leverera varan till dig. Dessa är namn, företagsnamn, faktura samt leverans adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik.

Vi samlar in information på övriga sätt

Via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra produkter

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi spara både permanenta kakor och sessionskakor.

Du kan själv välja att inaktivera användningen av cookies i din webbläsare.

Så här används informationen som vi samlar in från kunder

Information som vi samlar in via våran webbförsäljning, formulär och tjänster används primärt till att återkoppla till nya och befintliga kunder vid support eller försäljning. Vi använder också i vissa fall informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel e-posterbjudande, kampanjer och annonser som är mer relevanta för dig.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationssäkerhet för kunder

Vi jobbar hårt för att skydda våra kunder och blivande kunder mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

  • Vi krypterar vår hemsida med SSL.
  • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@jimfriman.se

Rätt att få tillgång till din data

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Jim Friman AB har om dig och verifiera denna information.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”).

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Övriga frågor

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@jimfriman.se